Regler og betingelser

1. Generelt

1.1. Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget. Deltagelse i konkurrencen er betinget af accept af nærværende regler og betingelser. Deltagelse forudsætter, at man har læst og accepteret disse betingelser.

1.2. Udbyderen af konkurrencen er Nørgård Mikkelsen, Vesterbrogade 10, 4.sal, 1620 København V for HCC – Meat Promotion Wales. Ved spørgsmål til kampagnen kan der rettes henvendelse til tlf.: 70 20 20 65

2. Betingelser for deltagelse

2.1 Man deltager ved at gå ind på Walisisk Lams konkurrence, via Walisisk Lams danske website (www.walisisklam.eu). For at deltage i konkurrencen skal man på et af de to live feeds spotte et af de lam, der har en farvet prik og oplyse, hvilken farve prikken er. Herefter udfylde formularen ved at besvare spørgsmålet i konkurrencen, skrive navn og gyldig e-mail og acceptere Regler og Betingelser.

2.2. Man kan kun deltage en gang.

2.3. Sidste mulighed for at deltage i konkurrencen er den 13.08.2017.

2.4. Walisisk Lam udvælger vinderen af konkurrencen ved lodtrækning blandt de rigtige besvarelser.

2.5. Man skal være mindst 18 år for at deltage i konkurrencen.

2.6. Ansatte i HCC – Meat Promotion Wales, CARMO FOOD og Nørgård Mikkelsen kan ikke deltage i konkurrencen. Udbyderen forbeholder sig ret til at afgøre, hvorvidt en deltager har mulighed for at deltage i konkurrencen.

3. Præmie

3.1. Hovedpræmien er to flybilletter t/r til Manchester lufthavn med afgang fra Kastrup. 3 nætter med overnatning (01/09/2017-04/09/2017) i en sky-huts beliggende på Llŷn halvøen mellem Llanbedrog og Aberdaron i Wales. En velkomstpakke med lokale produkter og forplejninger. BBQ og live musik den første aften. Fælles on-site BBQ og køleskab til opbevaring af madvarer. Medarbejder til rådighed on-site hele døgnet rundt. Ovenstående er gældende for vinderen og en gæst. (Samlet værdi kr. 5000 + flybilletter)

3.2. Rejsedatoerne kan ikke ændres. Afrejse og hjemkomsttidspunkt er afhængig af de mulige flyafgange på de pågældende datoer.

3.3. Præmien kan overdrages til personer, der opfylder betingelserne for deltagelse i konkurrencen og skal benyttes samlet.

3.4. Præmierne kan ikke veksles til kontanter.

3.5. Vinderen og dennes gæst betaler selv alle yderligere omkostninger i forbindelse med præmien, som ikke specifikt er inkluderet (som angivet i Regler og Betingelser), såsom billeje for transport til og fra lufthavnen i Manchester, eventuelle yderligere hotelomkostninger ved skæve flytider, måltider og generel forplejning, lommepenge, forsikring og alle andre ekstra udgifter.

3.6. Udbyderen bærer ikke erstatningsansvar overfor vinderen og dennes gæst. Forsikring er ikke inkluderet i præmien. Udbyderen tilråder vinderen og dennes gæst at sørge for gyldig rejseforsikring til rejsen til Wales. Udbyderen bærer intet ansvar for hotel- eller flyaflysninger og tilråder derfor vinderen at sikre sig, at aflysning er inkluderet i rejseforsikringen.

3.7. Udbyderen forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt før konkurrencens afslutning at ændre indholdet i præmien eller tilbyde en alternativ præmie af samme eller større værdi.

3.8. Vinderen er selv ansvarlig for fremskaffelse af gyldige rejsedokumenter, inklusive gyldigt pas.

4. Udvælgelse af vinderen

4.1. Vinderen udtrækkes den 14.08.2017 og adviseres via e-mail den 14.08.2017.

4.2. Vinderen skal acceptere præmien pr. e-mail senest 5 dage efter modtagelsen af e-mailen om gevinsten. Accepterer vinderen ikke præmien indenfor 5 dage, mister vedkommende præmien uden regreskrav. I tilfælde af manglende accept udtrækker udbyderen en ny vinder.

4.3. Vinderen kan blive bedt om at deltage i presseomtale i forbindelse med eller som følge af konkurrencen. Vinderens navn offentliggøres på given foranledning.

4.4. Udbyderen er ikke ansvarlig for at kontakte eller sende præmier til en deltager, der opgiver uklare eller ufuldstændige oplysninger.

5. Andet

5.1. Arrangøren har ret til at afslutte eller ændre konkurrencen eller foretage ændringer i reglerne på ethvert tidspunkt før konkurrencens slutdato ved at offentliggøre enhver sådan ændring eller afslutning på website, der ejes af Walisisk Lam.

5.2. I tilfælde af uenighed, er udbyderens afgørelse endelig og bindende, og der kan ikke blive tale om yderligere korrespondance.

5.3. Udbyderen forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at afslutte eller tilbagetrække konkurrencen.

5.4. Udbyderen bærer intet ansvar for fejl på websitet i konkurrenceperioden, for problemer eller tekniske funktionsfejl på telefonforbindelser eller linier, computer online systemer, servere, udbydere, computer software udstyr, fejl på e-mails eller andre adgange til udbyderen, der skyldes tekniske problemer eller trafikproblemer på nettet eller en given website, eller enhver kombination afledt deraf, herunder enhver skade på en deltagers eller enhver andens computer, som har forbindelse til eller er afledt af deltagelse i konkurrencen.

5.5. Begivenheder kan opstå, der umuliggør gennemførelse af konkurrencen eller uddeling af præmierne, af grunde der ligger udenfor udbyderens kontrol, og følgelig kan udbyderen efter eget skøn ændre konkurrencen, og deltageren erklærer sig enig i, at udbyderen ikke kan gøres erstatningsansvarlig som følge heraf.

5.6. Udbyderen har organiseret denne konkurrence i god tro og accepterer ikke erstatningsansvar i forbindelse med præmien.

6. E-mail privatlivspolitik

6.1. Udbyderens anvendelse af din e-mail adresse sker i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove.

6.2 Indsamlede persondata anvendes kun i forbindelse med kampagnen for at kunne kontakte deltagere pr. e-mail i forbindelse med indløsning af præmie.